Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Declaratii de avere si interes 2021

Declaratii de avere si interes 2021

RESURSE UMANE

RESURSE UMANE


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL VOINESTI-2023

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL VOINESTI-2023

Documente pdf
HOTARARI NR.1-3 IANUARIE 2023
HOTARARI NR.4-10 IANUARIE 2023
HOTARAREA NR. 11 FEBRUARIE 2023

Vizualizari: 20
Data creare: 30-01-2023 14:04:54

Hotărâri ale Consiliului Local Voinești - 2020


Documente pdf
Hotarare nr. 1 din 29.01.2020 privind aprobarea modificarii HCL50 din30.07.2020
Hotararea nr.2 din 29.01.2020 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Voinesti
Hotararea nr.3 din 31.01.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare a constructiilor,terenurilor si mijloacelor fixe
Hotararea nr.4 din 31.01.2020 privind Inventarul domeniului public si privat,a Mijloacelor fixe si a Obiectelor de inventar
Hotarare nr.5 din 31.01.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinesti
Hotararea nr.6 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul Primariei Voinesti,incepand cu 1 Ianuarie 2020
Hotararea nr.7 din 31.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului de Actiune privind serviciile sociale
Hotararea nr.9 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucrari pe anul 2020 pentru persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local, cnf. L 416 din 2011
Hotărârea nr.10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.11/19.02.2020 privind aprobarea Situațiilor financiare și a Raportului de performanță pe anul 2019
Hotărârea nr.12/19.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.34
Hotărârea nr.13/19.02.2020 privind atribuirea în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții (C.N.I.) a terenului intravilan în suprafața de 3192 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei Voinești, situat în Satul Schitu Stavnic, înscris în C.F. 62090, nr. Cadastr. 62090 în vederea „Construirii obiectivului de investiții, construire sală de cinemă în satul Schitu Stavnic, comuna Voinești, județul Iași”
Hotărârea nr.14/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020
Hotărârea nr.15/19.02.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Construire creșă în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași”
Hotărârea nr.16/19.02.2020 privind aprobarea modificării art.1 și art.2 din HCL nr.69/11.10.2019 privind implementarea proiectului „Amenajarea terenului de sport din comuna Voinești în scopul integrării și incluziunii sociale a populației de etnie rromă”
Hotărârea nr.17/24.03.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Voinești, aprobat prin H.C.L. nr.62/27.09.2019
Hotărârea nr.18/24.03.2020 privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe Trim.I 2020
Hotărârea nr.19/24.03.2020 privind emiterea Avizului Consiliului Local Voinești pentru „Introducere teren în intravilan prin Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuințe, împrejmuire și racorduri utilități”, sat Voinești, județul Iași
Hotărârea nr.20/24.03.2020 privind acordarea calificativului prevăzut în Raportul de evaluare al performanțelor profesionale individuale ale domnului Timofte Liviu, secretar general al comunei Voinești, pe anul 2019
Hotărârea nr.21/24.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport al elevilor
Hotărârea nr.22/24.03.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS
Hotărârea nr.23/24.03.2020 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Voinești
Hotărârea nr.24/24.03.2020 privind revocarea art.1 din H.C.L. nr.4/31.01.2020
Hotărârea nr.25/24.03.2020 privind aprobarea graficului de ședințe pentru Trim. II 2020
Hotararea nr.26 din 24.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru Trim.ll/ 2020
Hotararea nr.27 privind aprobarea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe Trim ll 2020
Hotararea nr 28 din 24.04.2020 privind aprobarea actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa
Hotararea nr. 29 din 24.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT VOINESTI in AGA ADIS
Hotararea nr. 30 din 29.05.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE-infrastructura apa
Hotararea nr.31 din 29.05.2020 privind aprobarea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli
Hotararea nr. 32 din 29.05.2020 privind participarea CL Voinesti la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi
Hotararea nr.33 din 29.05.2020 privind aprobare Act Aditionalnr.37 la Contractul de delegare 48 din 2009
Hotararea nr.34 din29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a comunei Voinesti
Hotararea nr. 35 din 26.06.2020 privind insusirea si validarea Dispozitiei 193 din 17.06.2020
Hotararea nr. 36 din 26.06.2020 privind aprobarea actualizarii informatiilor cadastrale
Hotararea nr.37 din 26.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Voinesti a terenului in suprafata de 0,6270 ha
Hotararea nr 38 din 26.06.2020 privind aprobarea Planului tarifar APAVITAL.
Hotararea nr. 39 din 26.06.2020 privind aprobarea graficului de sedinte pentru Trim.lll 2020
Hotararea nr. 40 din 26.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe trim lll
Hotararea nr.41 din 26.06.2020 privind aprobare introducere teren in intravilan prin PUZ
Hotarare nr.42 din 06.07.2020 privind aprobarea completarii Programului anual al achizitiilor publice
Hotararea nr. 43 din 06.07.2020 privind darea in folosinta gratuita a ambulantei catre CENTRUL DE PERMANENTA
Hotararea nr.44 din 06.07.2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii”Extindere alimentare cu gaze naturale sat Voinesti”
Hotararea nr. 45 din 30.07.2020 privind aprobarea modificarii bugetului local
Hotararea nr.46 din 30.07.2020 privind alocarea unor sume de bani unor unitati de cult.
Hotararea nr. 47 din 30.07.2020 privind modificari in structura functiilor publice
Hotararea nr.48 din 30.07.2020 privind aprobarea anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare.
Hotararea nr.49 din 30.07.2020 privind delegarea gestiunii serviciilor publice.
Hotararea nr.50 din 05.08.2020 privind aprobarea suplimentarii bugetului
Hotararea nr 51 din 05.08.2020 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice
Hotararea nr. 52 din 05.08.2020 privind aprobarea actualizarii protocoalelor de predare primire catre unitatile de invatamant
Hotararea nr.53 cu privire la asumarea neasumarea atribuirii contractelor
Hotarare nr.54 cu privira aprobare obiectiv de investitie -extindere retea energie
Hotararea nr.55 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
Hotararea nr. 55 privind constituirea dreptului de superficie
Hotararear nr. 56 privind constituire dreptului de superficie
Hotararea nr. 57 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare
Hotararea nr. 58privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare
Hotararea nr. 59 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare
Hotararea nr.60 privind suplimentarea bugetului loca
Hotararea nr. 61 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare
Hotararea nr. 62 privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa
Hotararea nr. 63 privind aprobarea suplimentarii bugetului local
Hotararea nr.64 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.65 privind organizarea comisiilor de specialitate
Hotararea nr.66 privind alegerea viceprimarului comunei Voinesti
Hotărârea nr.67/04.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Voinești, județul Iași
Hotărârea nr.68/04.11.2020 privind suspendarea temporară a activității Centrului de zi „Ioanid Romanescu” și a Centrului de Îngrijire a copilului de tip „After School” din comuna Voinești
Hotărârea nr.69/04.11.2020 privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Voinești în cadrul Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Slobozia Deal, al Școlii Gimnaziale Ioanid Romanescu Voinești și în cadrul Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.70/04.11.2020 privind aprobarea graficului de ședințe al consiliului local pentru lunile noiembrie și decembrie 2020
Hotărârea nr.71/27.11.2020 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.IV anul 2020
Hotărârea nr.72/27.11.2020 privind însușirea Dispoziției nr.419/09.11.2020
Hotărârea nr.73/27.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Voinești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Voinești în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.74/27.11.2020 privind aprobarea reactualizării Comitetului Local pentru Situații de Urgență prevăzut în Anexa din HCL nr. 87/20.12.2019
Hotărârea nr.75/27.11.2020 privind scoaterea din evidența fiscală și evidențierea în afara bilanțului a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.76/27.11.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității
Hotărârea nr.77/27.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Voinești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.78/18.12.2020 privind însușirea Dispoziției nr.485/11.12.2020 privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe Trim, IV anul 2020
Hotărârea nr.79/18.12.2020 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021
Hotărârea nr.80/18.12.2020 privind aprobarea Taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021
Hotararea nr.81 privind modificare contract delegare
Hotararea nr.82 privind aprobare plan lucrari
Hotararea nr.83 privind aprobarea strategiei de dezvoltare
Hotararea nr.84 privind constituirea CCC
Hotararea nr. 85 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 86 privind aprobarea graficului de sedinte
Hotararea nr.87 privind modificare bugetului
Hotararea nr.88 privind revizuirea si consolidarea contractului de delegare

Vizualizari: 434
Data creare: 14-06-2020 20:49:06

Hotărâri ale Consiliului Local Voinești - 2013


Documente pdf
Hotărâri de Consiliu Local - 2013

Vizualizari: 321
Data creare: 24-05-2020 18:37:44

Conacul Negruzzi

Conacul NegruzziConacul Negruzzi

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii DomnuluiBiserica Adormirea Maicii Domnului

Schitu Stavnic

Schitu StavnicSchitu Stavnic

Alegeri locale 2020

Alegeri locale 2020

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

ALEGERI PARLAMENTARE 2020